Horyzontalne przewierty sterowane HDD - przeciski

OFERTA

 

Oferta firmy NAWITEL obejmuje wykonywanie przewiertów i zabudowę rur (stalowych i PE) o następujących parametrach:

 

  • max. średnica rury Ø = 1400mm
  • max. długość przewiertu Lmax = 2900m


W zależności od złożoności zadania oraz warunków geologicznych, dobierany jest przez nas odpowiedni zestaw wiertniczy, który zagwarantuje należyte wykonanie powierzonego zadania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wykonania (co bezpośrednio przekłada się na cenę usługi):

 

WIERTNICA

ZAKRES PRAC

WARUNKI GEOLOGICZNE

(kategorie gruntów)

Prime Drilling PD250/90RP

L max.= 2900m, Ø max. = 1400mm

od I do VII

Herrenknecht HK100C

L max.= 1800 m, Ø max. = 1200mm

od I do VII

American Augers DD100B

L max.= 1200 m, Ø max. = 1000mm

od I do VII

Vermeer Navigator D75x100

L max.= 800 m. Ø max. = 600 mm

od I do VII

Vermeer Navigator D36x50 II

L max.= 300 m, Ø max. = 600 mm

od I do IV

Vermeer Navigator D24x40a L max.= 300 m, Ø max. = 400 mm od I do IV

Vermeer Navigator D24a

L max.= 150 m, Ø max. = 315 mm

od I do IV

Vermeer Navigator D7x11a

L max.= 60 m, Ø max. = 160 mm

od I do IV

 

Każda z wyżej wymienionych maszyn wchodzi w skład całkowicie niezależnego zestawu wiertniczego, gwarantującego samodzielne wykonanie powierzonego zadania (łącznie z ewentualnym dowozem rur w odcinkach do 12 m).

 

TECHNOLOGIA HDD

 

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowę rur w niemalże każdych warunkach gruntowych.

 

Prace podzielone są na trzy etapy:

 

  • Etap I - Wiercenie pilotażowe

 

Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. Narzędziem urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w cięższych warunkach geologicznych- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego typu systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe wykonanie otworu pod względem położenia osi. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez płuczkę wiertniczą.

 

 

 

  • Etap II - Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

 

W tej części robót, poszerza się powstały wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwenia instalacji rury o zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy większej o  20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, ale ściśle powiązane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstały na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą. 

 

 

  • Etap III - Wciąganie rury przewodowej do otworu

 

Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. Rura przewodowa jest połaczona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo zwierca otwór już na etapie wciągania. Płuczka wiertnicza wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w płuczce minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sił osiowych (moment obrotowy) oraz sił stycznych.

 

 

Dlaczego warto stosować horyzontalne przewierty sterowane?  

Specjalistyczne, horyzontalne przewierty i przeciski sterowane prowadzone pod drogą to technologie niosące za sobą wiele zalet wynikających z ich stosowania, m.in.:
  • nie niszczą warstw gleby i systemów korzeniowych, a więc są przyjazne środowisku, 
  • nie wymagają zajmowania ulic i pasów drogowych, 
  • znacznie skracają czas trwania robót. 

Dużą korzyścią jest również brak zniszczeń, które mają miejsce przy metodach tradycyjnych. Przyczynia się to do znacznej redukcji kosztów, szczególnie dotyczących rekultywacji terenu.

Bezwykopowe przeciski sterowane i przewierty pod drogą 

Oferowane przez Nawitel przewierty są wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. podczas budowy sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Każdy przewiert i przecisk sterowany pod drogą oferujemy w relatywnie niskiej cenie, która może być indywidualnie negocjowana.

tworzenie stron www - Millenium Studio