21 przewiertów wielorurowych 3xDN90 mm + 1xDN40 mm, 2 przewierty 1xDN280 mm, o łącznej długości 2 928 mb, połączenie Stacji przygotowania i Rozlewni wody Długopolanka, Stara Łomnica 2017 r.